Gelişmiş Veri Yoğunlaştırıcı ve Yönlendirici

APC7 Gelişmiş Veri Toplayıcı

APC7 veri toplayıcı, otomatik sayaç okuma (Automatic Meter Readng-AMR) ve gelişmiş ölçümleme altyapılarında (Advanced Metering Infrastructure-AMI) kullanılır. Çoğunlukla birden fazla sayaçtan veri ve bilgi toplar, toplanan veriler faturalama, hata bulma ve analiz için merkez bir vertabanı ile haberleşerek aktarır.

Bir yandan akıllı sayaçlar, bölgesel veya ülke çapında düzenlemelere bağlı olarak RS485, dar bant güç hatları haberleşmesi (Power Line communications-PLC), geniş bant PLC, düşük güçlü RF ağları, kablosuz M-BUS gibi dar bantlı ve düşük güç özellikler taşıyan komşu alan şebeke (Neghbor Area Network-NAN) haberleşmeleri için konfgüre edilmiş olabilir. Diğer yandan dağıtım kuruluşlarının veri toplamak amacıyla, Ethernet, GPRS ve optik kablo gibi daha geniş bantlı ve daha yüksek hızlı geniş alan haberleşme (Wide Area Newtork-WAN) şebekeler mevcut olabilir. APC7 bu gibi çeşitli protokol ve haberleşme altyapılarına hizmet verebilecek yeterlikte, esnek arayüzlere ve haberleşme işlem kapastesne saihptir

TEMEL ÖZELLİKLER
• Sayaçlar ve sunucular arasında güvenilir haberleşme.
• Akıllı elektrik, gaz ve su sayaçlarına bağlanabilir.
• Esnek ve konfigüre edilebilir haberleşme arayüzleri.
• Çeşitli haberleşme protokol seçenekleri.
• Ethernet, GSM/GPRS, optik geniş alan haberleşme seçenekleri.
• Kablosuz M-BUS ve düşük güçlü RF ağ şebekeleri desteği.
• RS-232 ve RS-485 arayüzlerinde IEC 62056-21 Mod C protokol desteği.
• Donanımsal kripto hızlandırıcı ile yüksek performanslı güvenlik.
• Yerel ve uzaktan konfigürasyon, programlama ve diagnostik.

Kolay Kurulum

DIN ray için tasarlanmış, kolay takılabilen ve kompakt muhafaza.

Çoklu Bağlantı

Çoklu ölçü aletlerine sahip bir sisteme entegre edilebilir.

Uzaktan Erişim

Tüm cihaz ayarları, programlama ve diagnostik özelliklerine uzaktan erişim.

Çoklu Arayüz

Çeşitli kablolu ve kablosuz haberleşme arayüzleri.

Destek

7/24 kapsamlı teknik destek. Müşteriye özel çözüm. Tam müşteri menuniyeti.